سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات تحقیقات دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
مدیریت پژوهشی اصطلاح نامه فلسفه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها  
مدیریت اداره پژوهشی  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  
مدیریت گروه فلسفه  
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها 
مسئول اداره پژوهشی معاونت پژوهشی 
1376/07/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کانون اندیشه جوان 
مدیر نقد و پژوهش 
1378/02/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
مسئول حلقه نقد پژوهشکده حکمت و دين پژوهی 
1379/02/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کانون اندیشه جوان 
عضو هیئت مدیره 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه قم  
قائم مقام 
1379/02/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
معاون پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
قائم مقام 
1379/02/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده حکمت و دين پژوهی 
معاون  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه فلسفه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
عضو شوراي علمي گروه کلام و دين پژوهی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه علمی – پژوهشی قبسات 
عضو تحریریه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
سازمان فرهنگ وارتباطات 
عضو گروه علمی اسلام و مسیحیت مرکز گفت وگوی ادیان 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 
عضو شورای عالی سیاست گذاری ستاد پاسخ گویی به مسایل مستحدثه  
1383/01/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده تعلیم و تربیت/ وزارت آموزش و پرورش 
عضوشوراي پژوهشي گروه تعليم و تربيت اسلامی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه ذهن 
عضو تحریریه 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
عضو شوراي علمي گروه معرفت شناسی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه پژوهش‌های تربیت اسلامی / پژوهشگاه آموزش و پرورش 
سردبیر  
1384/02/01 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه علمی – پژوهشی اندیشه نوین دینی 
عضو تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی 
ضو کمیته علمی/ کمیسیون حوزوی 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون بررسی و تأمین نیازها 
1386/01/01 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه دانشجويى شهيد بهشتى تهران 
مدرس 
 
 
------- 
تدریس 
مؤسسه امام صادق 
مدرس 
 
 
ادبیات، فقه ، اصول  
تدریس 
مؤسسه امام خمینی  
مدرس 
 
 
فقه ، اصول ، فلسفه و کلام  
تدریس 
جامعة الزهراء  
مدرس 
 
 
ادبیات، فقه ، اصول ، فلسفه  
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد 
مدرس 
 
 
فلسفه و کلام 
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه و کلام 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايی 
مدرس 
 
 
فلسفه و کلام 
همکاری 
مرکز مطالعات و پژوهشهای حوزه علمیه قم  
جانشین مرکز 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی 
عضو شوراي علمي گروه معرفت شناسی 
 
 
علمی و اجرائی