منطق استقراى علمى (4) رویکرد تجربه گرایى ابطال گرایانه
54 بازدید
محل نشر: كلام اسلامى شماره 41 بهار سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی