انتظار بشر از دین
51 بازدید
محل نشر: هفته نامه پرتو شماره هاى 192 بیست هفت مرداد و 3 شهريور 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی