آسیب شناسى جنبش نرم افزارى
53 بازدید
محل نشر: روزنامه سياست روز 13 مرداد 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی