حقیقت پنهان ؛ خطای خاموش
62 بازدید
محل نشر: ماهنامه زمانه سال 2 شماره 15 آذر 1382
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی