آسیب شناسی جنبش نرم افزاری
66 بازدید
محل نشر: مجله رواق انديشه شماره 37 سال 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی