جریان های فکری ایران معاصر
68 بازدید
ناشر: وثوق
نقش: نویسنده
شابک: 964-7250-76-2
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
به یکی از مهم ترین و پرجنجال ترین مباحث علمی معاصر پرداخته و جریان های روحانیت سنتی، مکتب تفکیک، سنت گرایی، تجددستیزی سنتی، تجددستیزی فلسفی، فرهنگستان علوم اسلامی و روشنفکری را تبیین و تحلیل کرده است. جریان اصیل اسلامی در این کتاب با عنوان عقلانیت اسلامی، معرفی و مؤلفه های آن بین شده است. نقدها و بیان آسیب های جریان های پیشگفته، نه به قصد عیب جویی که برای تحقق فضای گفت و گوی و آزاد اندیشی و کشف جریان اصیل اسلامی بوده است. این کتاب در 416 صفحه توسط استاد عبدالحسین خسروپناه تحقیق و تدوین و با همت مؤسسه حکمت نوین اسلامی و به مبلغ 65000 ریال منتشر شده است.