جریان شناسی ضد فرهنگ ها
64 بازدید
ناشر: تعلیم و تربیت اسلامی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-91770-1-1
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جریان های فرهنگی معارض با فرهنگ ناب محمدی(ص) همچون: تصوف فرقه ای، معنویت های نوظهور، شیطان پرستی، وهابیت، فمینیسم، بهائیت، ابتذال فرهنگی، فراماسونری، ناسیونالیسم، موسیقی گرایی و انجمن حجتیه را تبیین و تحلیل کرده است. نقدها و بیان آسیب های جریان های پیش گفته، برای کشف جریان اصیل اسلامی و آگاه سازی عموم مردم به ویژه نخبگان فرهنگی نسبت به ضد فرهنگ های رایج در کشور بوده است. اسن کتاب در 560 صفحه توسط استاد عبدالحسین خسروپناه تحقیق و تدوین و با همت مؤسسه فرهنگی حکمت نوین اسلامی و به مبلغ 85000 ریال منتشر شده است.