گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حکومت
65 بازدید
ناشر: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر
نقش: نویسنده
شابک: 0- 21-7329-964
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی